Sammenhængende patientforløb har i flere år været på sundhedsvæsenets dagsorden. Har vi lært noget af de erfaringer, vi har gjort os ift. at kommunikere og samarbejde på tværs af sektorer, eller oplever vi usammenhænge i de tværgående patientforløb?

Dette symposium er det første af to symposier beskrevet i Forskningsplanen
“Sammenhængende patientforløb”.

Gennem præsentationer og paneldebat stiller symposiet skarpt på aktuelle udfordringer i at opnå sammenhængende patientforløb på tværs af institutioner, sektorer og faggrænser.

Formålet med forskningsplanen “Sammenhængende patientforløb”, som Regionsrådet bevilligede 6 mio. kr. til i 2018, er gennem forskning og udvikling at bidrage til større viden, bedre sammenhæng og bedre kvalitet i sammenhængende patientforløb med henblik på at kunne målrette den tværsektorielle indsats til gavn for alle interessenter.

Forskningsplanen indeholder fem konkrete arbejdspakker, og via disse er der etableret et omfattende netværk på tværs af Region Midtjyllands institutioner. Gennem opbygning af dette organisatoriske netværk er det muligt at styrke forskning og udvikling af bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af institutioner i Region Midtjylland.

Forskningsplanen kan dog ikke stå alene i relation til hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer derhen, men kimen er blevet lagt til noget større!

Symposiet hjælper med at udbygge og højne dette arbejde. Kun ved at bringe vores fælles viden i spil kan vi nå det mål, at Region Midtjylland tværsektorielt og tværfagligt aktivt arbejder for at understøtte den røde tråd i sammenhængende patientforløb.

Tid

Fredag den 19. august 2022.

Lokation

Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens – Auditoriet. Benyt indgang N.

Find vej, kort og parkering

http://www.regionshospitalet-horsens.dk/patienter-og-parorende/praktiske-oplysninger/find-vej-kort-og-parkering/

Tilmelding

Tilmeldingsfrist fredag den 1. juli 2022.

Deltagergebyr: 470 kr. inklusiv moms pr. person. Dette opkræves kort efter nytår.