Sundhed i Region Midtjylland er et fælles ansvar mellem regionens sundhedsinstitutioner, kommuner og primær sektor. For at sikre den bedste sammenhæng og det bedste forløb for den enkelte borger i kontakten til sundhedsvæsenet, nødvendig gør dette fælles ansvar en kontinuerlig optimering af de patientforløb, som går på tværs af alle involverede aktører.

Et stærkt samarbejde mellem regionen, kommuner og primær sektor blev defineret som en kerneambition i sundhedsplanen fra 2013. Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har defineret det ansvar et fælles sundhedsvæsen på tværs af aktører indebærer og fokuseret på den gensidige afhængighed og respekt for hinandens kompetencer, det kræver at opnå de mål for borgerens sundhed, som ønskes.

Alle borgere skal støttes i deres adgang til ydelser, og derved sikres deres sundhed, uanset deres a priori ressourcer. Dette kræver en målrettet indsats og præcis viden på området, så tilbud kan optimeres og differentieres, så de passer bedst muligt til den enkelte borger eller borgergruppe. Dette kræver i høj grad, at informationer deles og integreres på tværs, og at viden og indsatser er solidt forankret i forskning.

Bedre sammenhængende patientforløb er defineret som et af otte dedikerede kvalitetsmål i Region Midtjylland med henblik på at opnå mest mulig sundhed for den enkelte borger med den mest optimale brug af ressourcer.

Flere oplysninger

Kontakt:
Marianne Johansson Jørgensen
Sundhedsfaglig forskningsleder, Ph.d.
Forskningsenheden, Regionshospitalet Horsens
+45 29634034
mariajrg@rm.dk